Zwroty - najważniejsze informacje

Ładuję...

1. Czas na zwrot.
Polskie prawo pozwala na zwrot towaru kupionego przez internet (odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. My wydłużamy dla Ciebie ten okres do 365 dni*.

2. Koszt zwrotu.
Zwrot towaru nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami, oprócz kosztu związanego z odesłaniem zwracanego towaru do naszego magazynu. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.

3. Jak mogę zwrócić towar?
W pierwszej kolejności należy zgłosić chęć zwrotu towaru klikając w zakładkę kontakt. Tam w formularzu prosimy wybrać temat Reklamacja/Zwrot oraz przesłać do nas informację, co będziemy zwracać oraz numer faktury powiązanej ze zwrotem. W odpowiedzi obsługa działu zwrotów potwierdzi rozpoczęcie procedury zwrotu.

Następnie towar należy odesłać na adres:
RWR-ZWROTY
Ul. Kołłataja 22
15-774 Białystok

Do paczki w przypadku zwrotu wymagane jest dołączenie wypełnionego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pobierz).

4. Wymagania względem zwracanego towaru:
- nie może nosić śladów użytkowania - oznacza to, że po otrzymaniu przesyłki możesz obejrzeć/sprawdzić zakupy w taki sposób, jakbyś robił to w sklepie stacjonarnym
- musi być w stanie pozwalającym na dalszą odsprzedaż jako nowy/nieużywany
- towaru należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi metkami

5. Zwrot środków
Wypłaty środków za zwracany towar dokonamy po sprawdzeniu otrzymanego zwrotnie towaru w terminie do 7 dni roboczych.

* Istotna informacja - prawo do zwrotu w terminie do 365dni nie przysługuje w przypadku zakupu na raty. Kupując na raty, masz możliwość zwrotu towaru w ciągu 14-dni od daty otrzymania.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 365 dni (14-dni przy zakupie na raty) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 365 dni (14 dni dla zakupu na raty) od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (RWR Sp. z o.o., ul. Bonifacego 74 lok. 84, 02-936 Warszawa, sklep@roweroza.pl, Telefon: 225065890) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również pobrać, wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na sklep@roweroza.pl (pobierz). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 299 PLN Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat RWR Sp. z o.o., ul. Bonifacego 74 lok. 84, 02-936 Warszawa , sklep@roweroza.pl , Telefon: 225065890

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.